MahaBharti University

Form No 17  २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र १० वी  व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र १२ वी  परीक्षेसाठी खाजगीरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्याथ्यच्या  नाव नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत व विद्यांथ्याची परीक्षेची  आवेदनपत्र ऑनलाईन सादर करण्याच्या तारखांबाबत 

Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, Pune 411004 सन  २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र १०…

MahaBharti University

SSC सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (१० वि ) परीक्षेची आवेदनपत्र सादर करणेसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत

Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, Pune 411004   विषय – SSC सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या…

MahaBharti University

SSC सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक प्रमाणपत्र (१० वि ) परीक्षेची आवेदन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, Pune 411004   विषय – सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या  माध्यमिक…

MahaBharti University

सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (१२ वि ) परीक्षेची आवेदन सादर करावयाच्या तारखांबाबत

Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, Pune 411004   विषय – सन २०२१ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या उच्च…

MahaBharti University

RTMNU New Cources and Syllabus 2021 – 2022

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीच्या बहुत आराखड्यातील तरतुदीनुसार शैक्षणिक  सत्र २०२०-२०२२ करीत नवीन महाविद्यालये / नवीन विद्याशाखा / नवीन अभ्यासक्रम…