SSC-CGL भरती २०२०: कोणत्या पदाला किती पगार?

SSC CGL Bharti 2020

एसएससी सीजीएल भारती २०२० मधील पगाराची रचना काय आहे ते जाणून घ्या. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC – Staff Selection Commission) अर्थात कर्मचारी भरती आयोग (एसएससी) केंद्र सरकारच्या विविध विभागांत भरती करण्यासाठी अनेक परीक्षा घेत असते. त्यामुळेच जेव्हा ही भरती निघते त्यावेळी ती हजारो पदांसाठी निघते. यातील एक संयुक्त पदवीधर स्तर भरती परीक्षा लवकरच होणार आहे.. या परीक्षेद्वारे पदवीधर उमेदवारांना नोकर्‍या मिळतात.दरवर्षी लाखो उमेदवार एसएससी सीजीएल भरती प्रक्रियेत सामील होतात. हजारो पोस्ट्स देखील काढल्या आहेत. परंतु आपणास माहित आहे की या नोकरीसाठी इतकी स्पर्धा का आहे? या केंद्र सरकारद्वारे परीक्षा घेऊन दिल्या जाणाऱ्या नोकरीत लोकांना किती पगार मिळतो?

​SSC CGL Level 8 Salary Structure

एसएससी सीजीएल अंतर्गत स्तर – ८ पदांवर प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांचे ग्रेड पे ४,८०० आणि बेसिक पे (basic pay) ४७,६०० ते १,५१,१०० रुपये आहे. भत्ते स्वतंत्रपणे जोडले जातात, ते खालीलप्रमाणे आहेत –

एचआरए (शहरावर आधारित)

 • अ वर्ग शहरासाठी २४ टक्के – ११,४२४ रुपये
 • ब वर्ग शहरासाठी १६ टक्के – ७,६१६ रुपये
 • क वर्ग शहरासाठी ८ टक्के – ३,८०८ रुपये

डीए (१७ टक्के) – ८,०९२ रुपये

प्रवास भत्ता (टीए) – शहरांमध्ये ३६००, इतरत्र १८००

तर … शहरांच्या अनुषंगाने एसएससी सीजीएल ८ लेवलच्या पदांसाठी किमान वेतन असेल –

 • अ वर्ग – ७०,७१६ रुपये
 • ब वर्ग – ६६,९०८ रुपये
 • क वर्ग – ६३,१०० रुपये

​SSC CGL Level 7 Salary Structure

एसएससी सीजीएल अंतर्गत स्तर – ७ पदांवर प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांचे ग्रेड पे ४,६०० आणि बेसिक पे (basic pay) ४४,९०० ते १,४२,४०० रुपये आहे. भत्ते स्वतंत्रपणे जोडले जातात, ते खालीलप्रमाणे आहेत –

एचआरए (शहरावर आधारित)

 • अ वर्ग शहरासाठी २४ टक्के – १०,७७६ रुपये
 • ब वर्ग शहरासाठी १६ टक्के – ७,१८४ रुपये
 • क वर्ग शहरासाठी ८ टक्के – ३,५९२ रुपये

डीए (१७ टक्के) – ७,६३३ रुपये

प्रवास भत्ता (टीए) – शहरांमध्ये ३६००, इतरत्र १८००

तर … शहरांच्या अनुषंगाने एसएससी सीजीएल ८ लेवलच्या पदांसाठी किमान वेतन असेल –

 • अ वर्ग – ६६,९०९ रुपये
 • ब वर्ग – ६३,३१७ रुपये
 • क वर्ग – ५९,७२५ रुपये

SSC CGL Level 6 Salary Structure

एसएससी सीजीएल अंतर्गत स्तर – ६ पदांवर प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांचे ग्रेड पे ४,२०० आणि बेसिक पे (basic pay) ३५,४०० ते १,१२,४०० रुपये आहे. भत्ते स्वतंत्रपणे जोडले जातात, ते खालीलप्रमाणे आहेत –

एचआरए (शहरावर आधारित)

 • अ वर्ग शहरासाठी २४ टक्के – ८,४९६ रुपये
 • ब वर्ग शहरासाठी १६ टक्के – ५,६६४ रुपये
 • क वर्ग शहरासाठी ८ टक्के – २,८३२ रुपये

डीए (१७ टक्के) – ६,०१८ रुपये

प्रवास भत्ता (टीए) – शहरांमध्ये ३६००, इतरत्र १८००

तर … शहरांच्या अनुषंगाने एसएससी सीजीएल ६ लेवलच्या पदांसाठी किमान वेतन असेल –

 • अ वर्ग – ५३,५१४ रुपये
 • ब वर्ग – ५०,६८२ रुपये
 • क वर्ग – ४६,०५० रुपये

SSC CGL Level 5 Salary Structure

एसएससी सीजीएल अंतर्गत स्तर – ५ पदांवर प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांचे ग्रेड पे २,८०० आणि बेसिक पे (basic pay) २९,२०० ते ९२,३०० रुपये आहे. भत्ते स्वतंत्रपणे जोडले जातात, ते खालीलप्रमाणे आहेत –

एचआरए (शहरावर आधारित)

 • अ वर्ग शहरासाठी २४ टक्के – ७,००८ रुपये
 • ब वर्ग शहरासाठी १६ टक्के – ४,६७२ रुपये
 • क वर्ग शहरासाठी ८ टक्के – २,८३३६ रुपये

डीए (१७ टक्के) – ४,९६४ रुपये

प्रवास भत्ता (टीए) – शहरांमध्ये ३६००, इतरत्र १८००

तर … शहरांच्या अनुषंगाने एसएससी सीजीएल ५ लेवलच्या पदांसाठी किमान वेतन असेल –

 • अ वर्ग – ४४,७७२ रुपये
 • ब वर्ग – ४२,४३६ रुपये
 • क वर्ग – ३८,३०० रुपये

​SSC CGL Level 4 Salary Structure

एसएससी सीजीएल अंतर्गत स्तर – ४ पदांवर प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांचे ग्रेड पे २,४०० आणि बेसिक पे (basic pay) २५,५०० ते ८१,१०० रुपये आहे. भत्ते स्वतंत्रपणे जोडले जातात, ते खालीलप्रमाणे आहेत –

एचआरए (शहरावर आधारित)

 • अ वर्ग शहरासाठी २४ टक्के – ६,१२० रुपये
 • ब वर्ग शहरासाठी १६ टक्के – ४,०८० रुपये
 • क वर्ग शहरासाठी ८ टक्के – २,०४० रुपये

डीए (१७ टक्के) – ४,३३५ रुपये

प्रवास भत्ता (टीए) – शहरांमध्ये ३६००, इतरत्र १८००

तर … शहरांच्या अनुषंगाने एसएससी सीजीएल ६ लेवलच्या पदांसाठी किमान वेतन असेल –

 • अ वर्ग – ३९,५५५ रुपये
 • ब वर्ग – ३७,५१५ रुपये
 • क वर्ग – ३३,६७५ रुपये

* एसएससी सीजीएलच्या विविध पदांवरील पगाराचे हे आकडे आणि वास्तविक पगारात थोडंफार अंतर असू शकेल, कारण वेळोवेळी सरकारच्या निर्णयांचा प्रभाव सॅलरीवर पडत राहातो.

सौर्स : मटा


अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स१२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्सपदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्सइंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्सITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरातसरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरातरेल्वे जाहिराती

Leave A Reply

Your email address will not be published.

MPSC आणि महाभरतीस उपयुक्त मोफत प्रश्नमंजुषा - रोज नवीन पेपर
MahaBharti.in      |        डाउनलोड महाभरती अँप