म्हाडा सरळसेवा भरती नवीन अपडेट!! कागदपत्र पडताळणीची यादी व तारीख जाहीर। MHADA Bharti 2022

MHADA Bharti 2022

MHADA Bharti 2022 – Document Verification

MHADA Bharti 2022: Maharashtra Housing and Regional Development Authority (MHADA) has published the category wise list on the MHADA website for the verification of documents of successful candidates in the online examination conducted under Direct Service Recruitment-2021. Under the first phase, the documents of successful candidates in the categories of Executive Engineer, Deputy Engineer, Assistant Engineer and Junior Engineer will be verified at the MHADA Headquarters at Bandra East for a period of two days on 6th and 7th June 2022. Further details are as follows:-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातर्फे (MHADA) सरळ सेवा भरती-2021 अंतर्गत आयोजित ऑनलाईन परीक्षेतील यशस्वी उमेदवारांच्या कागदपत्र पडताळणीकरिता संवर्गनिहाय सूची म्हाडाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्याअंतर्गत कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, सहायक अभियंता तसेच कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील यशस्वी उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी 6 व 7 जून 2022 या दोन दिवसांच्या कालावधीत म्हाडाच्या वांद्रे पूर्व येथील मुख्यालयात केली जाणार आहे. यादी खाली दिलेल्या लिंक वरून डाउनलोड करावे.

कागदपत्रे पडताळणीचा तपशील

सोमवार, ६ जून

पहिले सत्र : सकाळी १० वाजता

 • -कार्यकारी अभियंता संवर्ग- सूचीतील १ ते १० क्रमांकांचे उमेदवार
 • -उपअभियंता संवर्ग- सूचीतील १ ते १४ क्रमांकांचे उमेदवार
 • -सहायक अभियंता संवर्ग- सूचीतील १ ते २४ क्रमांकांचे उमेदवार
 • -कनिष्ठ अभियंता संवर्ग- सूचीतील १ ते ७५ क्रमांकांचे उमेदवार

दुसरे सत्र : दुपारी २ वाजता

 • -कार्यकारी अभियंता संवर्ग- सूचीतील ११ ते २० क्रमांकांचे उमेदवार
 • -उपअभियंता संवर्ग- सूचीतील १५ ते २७ क्रमांकांचे उमेदवार
 • -सहायक अभियंता संवर्ग- सूचीतील २५ ते ४८ क्रमांकांचे उमेदवार
 • -कनिष्ठ अभियंता संवर्ग- सूचीतील ७६ ते १५० क्रमांकांचे उमेदवार

मंगळवार, ७ जून

पहिले सत्र : सकाळी १० वाजता

 • -कार्यकारी अभियंता संवर्ग- सूचीतील २१ ते ३० क्रमांकांचे उमेदवार
 • -उपअभियंता संवर्ग- सूचीतील २८ ते ४१ क्रमांकांचे उमेदवार
 • -सहायक अभियंता संवर्ग- सूचीतील ४९ ते ७२ क्रमांकांचे उमेदवार
 • -कनिष्ठ अभियंता संवर्ग- सूचीतील १५१ ते २२५ क्रमांकांचे उमेदवार

दुसरे सत्र : दुपारी २ वाजता

 • -कार्यकारी अभियंता संवर्ग- सूचीतील ३१ ते ४० क्रमांकांचे उमेदवार
 • -उपअभियंता संवर्ग- सूचीतील ४२ ते ५४ क्रमांकांचे उमेदवार
 • -सहायक अभियंता संवर्ग- सूचीतील ७३ ते ९५ क्रमांकांचे उमेदवार
 • -कनिष्ठ अभियंता संवर्ग- सूचीतील २२६ ते २९७ क्रमांकांचे उमेदवार

MHADA Recruitment 2022

 • भरती प्रक्रियेअंतर्गत उर्वरित संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रे पडताळणीसाठी टप्प्याटप्प्याने बोलावण्यात येणार असून संबंधित यशस्वी उमेदवारांनी म्हाडाच्या https://mhada.gov.in या संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहन म्हाडा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
 • कागदपत्र पडताळणीच्या सूचीमध्ये नाव असलेल्या कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, सहायक अभियंता तसेच कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील यशस्वी उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणीसाठी कक्ष क्रमांक 215, पहिला मजला, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे पूर्व, मुंबई येथे उपस्थित राहावे, असे आवाहनही म्हाडा प्रशासनाने केले आहे.
 • म्हाडाच्या मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वैशाली गडपाले यांनी जाहीर केलेल्या पत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे.
 • 6 जून रोजी पहिल्या सत्रात सकाळी 10 वाजता कार्यकारी अभियंता संवर्गातील म्हाडाच्या संकेतस्थळावर जाहीर यशस्वी उमेदवारांच्या सूचीतील अनुक्रमांक 1 ते 10 या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होणार आहे.
 • तसेच याच वेळेत उपअभियंता संवर्गातील म्हाडाच्या संकेतस्थळावर जाहीर यशस्वी उमेदवारांच्या सूचीतील अनुक्रमांक 1 ते 14 उमेदवार, तसेच सहायक अभियंता संवर्गातील सूचीतील अनुक्रमांक 1 ते 24 उमेदवार, कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील उमेदवारांच्या सूचीतील अनुक्रमांक 1 ते 75 उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.
 • तसेच दुसऱ्या सत्रात दुपारी 2 वाजता कार्यकारी अभियंता संवर्गातील म्हाडाच्या संकेतस्थळावर जाहीर यशस्वी उमेदवारांच्या सूचीतील अनुक्रमांक 11 ते 20 या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होणार असून याच वेळेत उपअभियंता संवर्गातील सूचीतील अनुक्रमांक 15 ते 27 उमेदवार, सहायक अभियंता संवर्गातील सूचीतील अनुक्रमांक 25 ते 48, कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील उमेदवारांच्या सूचीतील अनुक्रमांक 76 ते 150 उमेदवार यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.

7 जून रोजी सकाळी 10 वाजता कार्यकारी अभियंता संवर्गातील म्हाडाच्या संकेतस्थळावर जाहीर यशस्वी उमेदवारांच्या सूचीतील अनुक्रमांक 21 ते 30 या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होणार आहे. याच सत्रात उपअभियंता संवर्गातील उमेदवारांच्या सूचीतील अनुक्रमांक 28 ते 41 उमेदवार, सहायक अभियंता संवर्गातील सूचीतील अनुक्रमांक 49 ते 72 उमेदवार, कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील सूचीतील अनुक्रमांक 151 ते 225 या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. तसेच दुसऱ्या सत्रात दुपारी 2 वाजता कार्यकारी अभियंता संवर्गातील म्हाडाच्या संकेतस्थळावर जाहीर यशस्वी उमेदवारांच्या सूचीतील अनुक्रमांक 31 ते 40 या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होणार आहे. तसेच याच वेळेत उपअभियंता संवर्गातील सूचीतील अनुक्रमांक 42 ते 54 उमेदवार, सहायक अभियंता संवर्गातील सूचीतील अनुक्रमांक 73 ते 95 उमेदवार, कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील सूचीतील अनुक्रमांक 226 ते 297 या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.

MHADA Secretary Rajkumar Sagar has appealed to the candidates who are in more than one category in the list of Executive Engineer, Deputy Engineer, Assistant Engineer and Junior Engineer to submit their documents for verification at the same time.

कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील सूचीमध्ये एकापेक्षा जास्त संवर्गाच्या सूचीमध्ये नाव असलेल्या उमेदवारांनी एकाचवेळी कागदपत्रे पडताळणीसाठी सादर करावीत, असे आवाहन म्हाडाचे सचिव राजकुमार सागर यांनी केले आहे.

कागदपत्र पडताळणी यादी – https://bit.ly/3LMh8nP


MHADA Bharti Examination Fees 

MHADA Bharti 2022: The examination fee for 565 vacancies of MHADA is being refunded due to the cancellation of the examination to be held in December. After four and a half months, MHADA has started refunding the examination fees and one lakh two thousand candidates have been relieved. Further details are as follows:-

म्हाडा भरती परीक्षा रद्द केल्याने परीक्षा शुल्क मिळणार परत

म्हाडा’च्या ५६५ रिक्त पदांसाठी डिसेंबरमध्ये घेण्यात येणारी परीक्षा रद्द केल्यानंतर तात्काळ परीक्षार्थीचे परीक्षा शुल्क परत करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. अखेर साडेचार महिन्यांनंतर ‘म्हाडा’ने परीक्षा शुल्क परत करण्यास सुरुवात केली असून एक लाख दोन हजार परीक्षार्थीना दिलासा मिळाला आहे. 

विविध स्पर्धा परीक्षांचे मोफत सराव प्रश्नसंच – त्वरित नोंदणी करा

म्हाडा लेखी परीक्षेला अनुसरून मॉक टेस्ट/ Full Test सिरीज

 • म्हाडा’मधील ५६५ पदांसाठी सुमारे अडीच लाख अर्ज दाखल झाले होते.
 • या भरतीसाठीच्या परीक्षेला सुरुवात होण्यासाठी काही तास शिल्लक असतानाच अचानक परीक्षा रद्द करण्यात आली होती.
 • परीक्षेत गैरप्रकार करण्यात आल्याचे उघड झाल्यानंतर आणि त्यापुढे झालेल्या पोलीस कारवाईनंतर परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या.
 • अचानक परीक्षा रद्द झाल्याने त्याचा त्रास परीक्षार्थीना झाला.
 • त्यामुळे नुकसानभरपाई म्हणून परीक्षार्थीचे परीक्षा शुल्क परत करण्याची घोषणाही त्यावेळी करण्यात आली.
 • मात्र या घोषणेची अंमलबजावणी आतापर्यंत झाली नव्हती.
 • आता मात्र ‘म्हाडा’ने शुल्क परतावा करण्यास सुरुवात केली आहे.
 • परीक्षार्थीच्या बँक खात्यात याप्रमाणे रक्कम जमा केली जात आहे.

परताव्याची रक्कम ३.६४ कोटी 

 • ‘म्हाडा’चे सचिव राजकुमार सागर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरसकट सर्व परीक्षार्थीना शुल्क परतावा केला जात नसून परीक्षा रद्द झाल्यानंतर पहिल्या दिवशी ज्यांची परीक्षा होती, त्यांनाच शुल्क परत करण्यात येत आहे.
 • या परीक्षार्थीची संख्या एक लाख दोन हजार आहे.
 • परताव्याची एकूण रक्कम तीन कोटी ६४ लाख रुपये आहे.

MHADA Recruitment 2022 Documents Verification

MHADA Bharti 2022: In order to make the recruitment process transparent, MHADA has decided to check the log details of all the candidates who are called for the examination of documents. Based on that, the behavior of the candidates will be checked. Further details are as follows:-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातर्फे (म्हाडा) घेण्यात आलेल्या सरळसेवा भरती परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्या तीन उमेदवारांचे निकाल राखून ठेवण्यात आले आहेत. भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी म्हाडाने कागदपत्र तपासणीकरिता बोलावण्यात येणाऱ्या सर्व उमेदवारांच्या परीक्षेचे लॉग डिटेल्स तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या आधारे उमेदवारांची वर्तणूक तपासली जाणार आहे. संशयास्पद उमेदवारांची चौकशी करण्याचा निर्णयही म्हाडाने घेतला आहे.

MHADA Bharti 2022

म्हाडा प्राधिकरणामधील विविध संवर्गांतील ५६५ पदांसाठी ३१ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारीदरम्यान ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आली. त्याचा निकाल म्हाडाने जाहीर केला आहे. भरतीमध्ये कोणत्याही गैरप्रकाराबाबत म्हाडाने असहिष्णू धोरण अवलंबिले आहे. त्यानुसार परीक्षेच्या वेळी गैरप्रकार केलेल्या उमेदवारांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली गेली आहे. तपासात ज्या उमेदवारांची नावे समोर येत आहेत त्यांची माहिती पोलिसांना पुरवण्यात येत आहे.

कागदपत्र तपासणीकरता येणाऱ्या उमेदवारांची छायाचित्रे आणि दोन्ही हातांचे ठसे घेण्यात येईल. अर्ज भरताना अपलोड करण्यात आलेले आणि परीक्षा केंद्रावर काढलेले छायाचित्र व स्वाक्षरी जुळवून पाहण्यात येणार आहे. छायाचित्र-स्वाक्षरी जुळत नसेल तर अशा उमेदवारास संशयास्पद यादीत ठेवून चौकशी करण्यात येणार आहे. अशाच प्रकारची कार्यवाही उमेदवार प्रत्यक्ष रुजू होण्याकरिता येईल त्या वेळीही करण्यात येणार आहे.

उमेदवारांनी सहकार्य करावे

गैरमार्गाचा अवलंब करणाऱ्या उमेदवारांना योग्य ती शिक्षा व्हावी. गुणवान उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये याकरिता अशी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. उमेदवारांनी म्हाडा प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन म्हाडाचे सचिव राजकुमार सागर यांनी केले आहे.


MHADA Bharti 2022 | MHADA Recruitment 2022

MHADA Bharti 2022 : Housing Minister Jitendra Avad has instructed the candidates to return the Exam Fee. But now the MHADA authority is considering refunding the fee only to the candidates on the first day of the examination. A final decision on the decision will be taken soon, sources said. Further details are as follows:-

महत्त्वाचे – म्हाडा 565 पदभरतीची परीक्षा होणार ऑनलाईन!!

Mhada भरती परीक्षेकरिता महत्त्वाच्या सूचना, जाणून घ्या

MHADA Bharti Application Fees

म्हाडा भरती (Mhada Recruitment 2022) परीक्षेसाठी नियुक्त केलेल्या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेच पेपर फोडण्याचा डाव रचल्याचे उघड होताच म्हाडा प्राधिकरणाने ऐन वेळी परीक्षा रद्द (Mhada Exam Cancel) केली. यामुळे उमेदवारांना (Candidate) त्रास सहन करावा लागला. उमेदवारांना परीक्षा शुल्क (MHADA Bharti 2022 Exam Fee) परत (Return) देण्याचे निर्देश गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Avad) यांनी दिले आहेत. मात्र आता केवळ परीक्षेच्या पहिल्या दिवशीच्या उमेदवारांना शुल्क परत देण्याचा विचार म्हाडा प्राधिकरणाकडून सुरू आहे. या निर्णयावर लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

महत्त्वाचे – म्हाडा प्रवेश पत्र डाउनलोड करा! । MHADA Hall Ticket 2022! @mhada.gov.in

Mhada भरती परीक्षेचे गुणांकन Mean Standard Deviation Method पद्धतीने, जाणून घ्या 

GS Software was selected to fill 565 vacancies in 14 different categories on the establishment of Maharashtra Housing and Regional Development Authority (MHADA). Three lakh candidates have applied for these posts. Examinations for these posts were held on December 12, 15, 19 and 20 in two sessions.

One lakh 2 thousand 400 candidates were to sit for the examination in both the sessions held on Sunday (12th). According to the examination schedule announced by MHADA, the candidates reached the examination centers from a distance. However, MHADA canceled the examination as soon as the case of tearing paper came to light. This angered the candidates who reached the examination centers from afar.

उमेदवार आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी टीका करताच गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्व उमेदवारांचे परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तसेच ही परीक्षा म्हाडामार्फत आयोजित करण्यात येईल, असेही सांगितले होते. मात्र आता ऑनलाइन परीक्षेसाठी टीसीएस कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. तसेच केवळ पहिल्या दिवशी परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांचे परीक्षा शुल्क परत देण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. या निर्णयावर येत्या दोन दिवसात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे म्हाडातील सूत्रांनी सांगितले.


MHADA Exam Revised Dates

MHADA Bharti 2021: MHADA Authority’s online examination for the categories of Assistant, Senior Clerk, Junior Clerk, Typist in Cluster-6 to be held on 29th and 30th January 2022 has been conducted on 7th, 8th and 9th February 2022 in 9 sessions. The revised schedule is as follows. Further details are as follows:-

म्हाडा प्राधिकरणाची क्लस्टर-६ मधील सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, टंकलेखक या संवर्गाकरिता २९ व ३० जानेवारी २०२२ रोजी होणारी ऑनलाईन परीक्षा दिनांक ७, ८ व ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ९ सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. सुधारित वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे.

MHADA Bharti 2021


MHADA Bharti Exam Postponed

MHADA Bharti 2021 : The MHADA Authority would conduct examinations for the categories of Assistant, Senior Clerk, Junior Clerk, Typist in Cluster 6 on January 29 and 30 in six sessions. However, the MHADA online exam has been postponed as both the MPSC and MHADA Authority exams are coming on the same day. Further details are as follows:-

म्हाडा सरळ सेवा भरती परीक्षा 2021-22 लांबणीवर 

म्हाडा प्राधिकरणाची क्लस्टर 6 मधील सहाय्यक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, टंकलेखक या संवर्गासाठी 29 आणि 30 जानेवारी या दिवशी सहा सत्रांमध्ये परीक्षा होणार होती. परंतु, एमपीएससी आणि म्हाडा प्राधिकरणाच्या दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी येत असल्याने म्हाडा ऑनलाईन परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. परीक्षेचे सुधारीत वेळापत्रक लवकरच म्हाडा संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येणार आहे. शिवाय उर्वरित क्लस्टर मधील परीक्षा या नियोजित वेळापत्रकानुसार होतील. 

MHADA Bharti 2021

29 आणि 30 जानेवारी 2022 रोजी घेण्यात येणारी नियोजित म्हाडा (Mhada Exam) सरळ सेवा भरती परीक्षा 2021-22 पुढे ढकलण्यात आली आहे. आज एमपीएससीमार्फत (MPSC) घेण्यात येणाऱ्या जानेवारी महिन्यातील तीन परीक्षांचे सुधारीत वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यात अनेक उमेदवारांना एमपीएससी आणि म्हाडा प्राधिकरणाच्या दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी येत असल्याने अडथळा निर्माण झाला होता. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

The MHADA exam, which was held last year, was postponed after it came to light that the paper was torn. After that, according to the revised schedule, the examination was to be held on January 29, 2022. However, the examination for the post of Police Inspector of MPSC will also be held on the same day i.e. January 29. Both exams were to be held on the same day. This confused the students. That is why MHADA exam has been postponed. The postponed exam is expected to take place in February.

Meanwhile, Housing Minister Jitendra Awhad has been thanked for avoiding inconvenience to students. Many students on social media have tagged Minister Awhad as “Thank you for avoiding our inconvenience, thank you.”


MHADA Bharti Exam 2021

MHADA Bharti 2021 : MHADA had decided to postpone the examination after the Paperfooty case came to light. Now, the exam will be held on January 29, but the MPSC exam is also on the same day. Further details are as follows:-

स्पर्धा परीक्षांचा घोळ काही मिटता मिटत नाहीये. नव्या माहितीनुसार आता राज्यात 29 जानेवारी या एकाच दिवशी म्हाडा आणि एमपीएससीची परीक्षा होणार आहे. पेपरफुटीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर म्हाडाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता ही परीक्षा 29 जानेवारी रोजी होणार असली तरी याच दिवशी एमपीएससीची परीक्षादेखील आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा मुद्दा नवी डोकेदुखी ठरु लागला आहे.

राज्यभरात 29 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारीदरम्यान म्हाडाची परीक्षा

According to the information received, the examination for the post of Police Inspector of MPSC will be held on January 29. However, the extended MHADA examination will also be held on the same day. Both the exams will be held on the same day. This has now confused the students in the state. It is alleged that the schedule of other departments is not taken into consideration while announcing the dates as both the examinations will be held on the same day. MHADA exams are being held across the state from January 29 to February 3. MHADA’s exam between December 12 and 20, 2021 was canceled due to alleged paper tearing.

एमपीएससीने वेळापत्रक आधीच जाहीर केलं होतं

केली आहे. 29 जानेवारी रोजी एमपीएससीची पीएसआय मुख्य परीक्षा होत आहे. आता याच दिवशी म्हाडाच्याही परीक्षेचे आयोजन केले जात आहे. त्यामुळे दोन्ही परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एका परीक्षेला मुकावं लागणार आहे.

565 जागांसाठी परीक्षा, तक्रारींमुळे परीक्षा रद्द

राज्यात 12 डिसेंबर रोजी म्हाडाच्या 565 जागांसाठी परीक्षा होणार होती. मात्र परीक्षेपूर्वीच पेपर फुटल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. तशी काही उदाहरणेदेखील समोर आली होती. त्यानंतर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करून ही परीक्षा रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली होती. याच वेळी परीक्षेची नवी तारीख जाहीर करु असं त्यांनी सांगितलं होतं. मात्र आता एमपीएससी आणि म्हाडाचे पेपर एकाद दिवशी होणार असल्यामुळे मोठा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे.


MHADA New Exam Dates

MHADA Bharti 2021 : The examination for MHADA Saralseva Recruitment 2021 was to be conducted in four phases. However, the exam was canceled due to some unavoidable reasons. As announced in the previous notification, the MHADA Direct Service Recruitment Examination is being conducted through Tata Consultancy Services (TCS). The exam will be conducted online from 29th January 2022 to 3rd February 2022. Further details are as follows:-

Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHAADA) has released a notice announcing the MHADA exam date as the MHADA written exam has been rescheduled for 565 vacancies for Junior Engineer, Clerk, Senior Clerk, Assistant Engineer, Executive Engineer, Senior Clerk and various other posts. The MHADA exam is scheduled from 29th January to 03rd February 2022.

महाराष्ट्र गृह निर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील सरळसेवा भरती २०२१

म्हाडा सरळसेवा भरती २०२१ करिता चार टप्प्यांमध्ये परीक्षा घेण्यात येणार होती. तथापि, सदर परीक्षा काही अपरिहार्य कारणास्तव रद्द करण्यात आली होती. यापूर्वीच्या सूचनेमध्ये प्रसिद्ध केल्यानुसार म्हाडा सरळसेवा भरती परीक्षा Tata Consultancy Services (TCS) यांच्या मार्फत घेण्यात येत आहे. परीक्षा दिनांक २९ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल. प्रतीक्षेचे तपशीलवार वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे.

MHADA Saralseva Recruitment 2021

 • परीक्षेचे नाव – म्हाडा सरळसेवा भरती २०२१
 • परीक्षेच्या नवीन तारखा – २९ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२२

वेळापत्रक डाउनलोड – https://bit.ly/3pIr0XO

MHADA Recruitment 2021 – Overview | MHADA Exam Date 2021

Name of Organization Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA)
Number of Vacancies 565
Name of Post Junior Engineer, Clerk, Senior Clerk, Assistant Engineer, Executive Engineer, Senior Clerk etc.
Job Location Maharashtra
Category Government Jobs
Official Website @mhada.gov.in
Events Dates
Start Date 17th September 2021
Last Date 21st October 2021 [23:59 hours]
Last Date of Fees Payment 22nd October 2021 [23:59 hours]
MHADA Exam Date 29th January to 03rd February 2022
MHADA Admit Card  January 2022

Mhada Recruitment Exam To Be Held In February 2022

MHADA Bharti 2021 : The MHADA exam will be held in February. The MHADA recruitment exam will now be conducted online. The MHADA Authority has taken this decision to prevent irregularities in the recruitment examination and to conduct the examination in a transparent manner. Further details are as follows:-

Mhada Recruitment Exam February 2022

म्हाडा सरळसेवा भरती परीक्षेचा (MHADA Exam) पेपर फोडण्याचा कट उघड झाल्याने म्हाडाने ऐनवेळी परीक्षा रद्द केली. यानंतर विविध परीक्षा घेण्याचा अनुभव असलेल्या टीसीएस कंपनीची या परीक्षेसाठी निवड करण्यात आली असून या कंपनीमार्फत 1 ते 15 फेब्रुवारी दरम्यान ऑनलाइन पध्दतीने परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचे म्हाडाने जाहीर केले आहे.

यापूर्वी भरती परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार होती. यामुळे म्हाडाच्या निर्णयावर उमेदवारांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. उमेदवारांची मते लक्षात घेऊन म्हाडाने अखेर 1 ते 15 फेब्रुवारी दरम्यान ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या परीक्षेचे तपशीलवार वेळापत्रक व अन्य सूचना म्हाडाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येतील, असे म्हाडाने अधिकाऱ्याने सांगितले.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) सरळ भरती परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणानंतर म्हाडाने आता सावध पवित्रा घेतला आहे. ‘म्हाडा’ने ही परीक्षा ‘टीसीएस’ कंपनीमार्फत घेण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. त्यानुसार ही परीक्षा येत्या फेब्रुवारीमध्ये घेतली जाणार आहे; तसेच परीक्षा केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे. त्याविषयीची अधिकृत घोषणा आज, शुक्रवारी होण्याची शक्यता आहे.

The selection of GA Software Company to fill 565 vacancies in 14 different categories of MHADA was controversial. MHADA canceled the exam after it was revealed that a senior official of the company had conspired to tear up the paper. After the confusion, Home Minister Jitendra Awhad announced that the exam would be conducted by TCS.

फेब्रुवारीमध्ये परीक्षा

ऐन परीक्षेच्या दिवशीच परीक्षा रद्द झाल्याने ही परीक्षा देणाऱ्या पावणेतीन लाख उमेदवारांची मोठी गैरसोय झाली. त्यांना आता परीक्षेसाठी नव्याने तयारी करावी लागणार आहे; तसेच त्याप्रमाणे ‘म्हाडा’ अधिकाऱ्यांकडून परीक्षेच्या आयोजनासंदर्भात तयारी केली जाणार आहे. ही परीक्षा आता फेब्रुवारीमध्ये घेण्यात येईल, असे ‘म्हाडा’तील सूत्रांनी सांगितले. या परीक्षेत पारदर्शकता जपली जावी, यावरही विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.


MHADA Exams 2021 Details 

MHADA Bharti 2021  : He said a private company has been given the responsibility to conduct the exam. Minister Jitendra Awhad has announced that the MHADA exam will now be taken under TCS i.e. TATA Consultancy Services (MHADA exam TCS). Further details are as follows:-

MHADA Recruitment Exam 

परीक्षांबाबत सरकारची मोठी घोषणा; ‘या’ खासगी कंपनीला परीक्षा घेण्याचा दिला अधिकार. एका खासगी कंपनीकडे ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली असल्याबाबत त्यांनी सांगितलं आहे. आता MHADA ची परीक्षा TCS म्हणजेच TATA Consultancy Services या खासगी कंपनी अंतर्गत घेतली (MHADA exam TCS) जाणार आहे अशी घोषणा मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. त्यामुळे आता तरी या परीक्षेत कुठल्याही प्रकारचा घोटाळा होणार नाही याबाबत त्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे.

MHADA Bharti 2021

MHADA Exam TCS | TCS will take MHADA Exam 

Talking about why the decision was taken to give full authority to TCS (TCS will take MHAFA exam), Awhad said that transparency is the main objective behind this. Examinations were canceled immediately so as not to harm any students. Now that this authority has been given to TCS, these exams will be conducted transparently.

जे विद्यार्थी प्रामाणिकपणे मेहनत करून आणि दिवस रात्रं अभ्यास करून परीक्षेची तयार करतात अशा मुलांना यामुळे नक्कीच फायदा होणार आहे. गरीब घरच्या विद्यार्थ्यांना यासंदर्भात न्याय मिळणं हा त्यांचा हक्क आहे आणि आम्ही तो हिरावून घेऊ शकत नाही. भावी पिढीचं आयुष्य घडवायचं असेल तर अशा महत्त्वाच्या परीक्षा TCS किंवा IBPS या संस्थांमार्फतच घेतल्या गेल्या पाहिजे असंही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

गुन्हेगारांना धडा शिकवणार 

Students should bring up the names of the brokers to whom the students have paid. We will teach a lesson to those who are guilty in this case of paper rupture. Minister Awhad has also said that students will not be able to remain calm unless they get their due.

घोटाळ्यात शिक्षक सामील 

Ajay Nandu Chavan, a professor of mathematics and Krishna Shivaji Jadhav, director of Saksham Academy, and Ankit Santosh Chankhore, who are familiar with students preparing for government exams in Aurangabad, were to buy papers for the students in their academy from the main facilitator of the racket. This has created a stir in the education sector in Aurangabad. In the last few years in the city, the number of competitive exam classes has been increasing and in order to increase the number of successful students in the competition, it has come to light that the class drivers are already involved in the scam of buying papers.


MHADA Exam 2021 Details 

MHADA Bharti 2021  : Home Minister Jitendra Awhad said that the main examination will be held once again to curb this practice after receiving complaints about the examinations for MHADA’s recruitment. Further details are as follows:-

म्हाडाच्या नोकर भरतीसाठी होणाऱ्या परीक्षांबाबत तक्रारी आल्यानंतर या प्रकाराला आळा बसावा या उद्देशाने आता पुन्हा एकदा मुख्य परीक्षा घेतली जाईल, अशी माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी शनिवारी येथे दिली.

Earlier, there were complaints of scams in the recruitment exams for the health department. After that, Awhad had heard complaints that money was being taken in MHADA exams as well, but he said that he would not forget that hard work and knowledge are worth it. So, if this kind of thing is happening, they are encouraged. Even if one of these things comes to light, there is no excuse for it.

MHADA Bharti 2021

यासाठी आता जानेवारी महिन्यात दुसरी म्हणजेच मुख्य परीक्षा घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे म्हाडामधील परीक्षेत होणाऱ्या गडबडीला आळा घातला जाईल, असा विश्वासही त्यांनी ठाण्यातील एका कार्यक्रमात व्यक्त केला. या परीक्षेसाठी काही दलालांनी सेटिंग करून देतो म्हणून परीक्षार्थी उमेदवारांकडे पैसे उकळले आहेत. मात्र तुमचे कोणतेही काम मी होऊ देणार नसल्याचा इशारा आव्हाड यांनी या दलालांना या वेळी दिला.

“माझ्याकडे आलेल्या तक्रारीमध्ये काही जणांनी आपली जमीन विकली आहे. आपल्या घरातले दागिने विकले आहेत. काही जणांनी कर्ज काढले आहेत. माझी दलालांना विनंती आहे की हे पैसे परत करा. कारण तुम्ही त्यांचे काम करू शकणार नाही आणि मी ते होऊ देणार नाही.”
जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री 


Exam Postponed  | MHADA Hall Ticket 2021 Download Link mhadarecruitment.in

MHADA recruitment exam are now Postponed due to some technical problems, The new Exam dates will be in Jan 2022. For More Details keep visiting MahaBharti.in

MHADA आज होणारी आणि पुढील सर्व परीक्षा पोस्टपोन झाल्या

महाराष्ट्र गृह निर्माण विभागाकडून (Mhada exam 2021 Postponed) गृह निर्माण विभागात भरतीसाठी 12 डिसेंबर रोजी परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, आता आजपासून सुरू होणारी ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. शनिवारी रात्री उशिरा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra awhad) यांनी याबद्दलची माहिती दिली आहे. काही अपरिहार्य कारणामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे.
मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबद्दल माहिती देणारा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.

यात त्यांनी सांगितलं की म्हाडाची पूर्ण आठवड्यात होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे (Mhada Exam Updates). आज ही परीक्षा होणार नाही. काही अपरिहार्य कारणामुळे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता ही परीक्षा थेट जानेवारी 2022 मध्ये घेतली जाईल असंही त्यांनी सांगितलं (Mhada Exam New Date).

म्हाडा अपेक्षित प्रश्नसंच २०२१ साठी येथे क्लिक करा 
जितेंद्र आव्हाड यांनी यासाठी विद्यार्थ्यांची माफीही मागितली आहे. आज होणारी परीक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रावर जावू नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांना झालेल्या त्रासासाठी माफी मागत विद्यार्थ्यांनी सकाळी केंद्रावर जाण्यासाठी स्वतःला त्रास करून घेऊ नये, यासाठी आपण एवढ्या रात्री हा व्हिडिओ शेअर करत असल्याचंही आव्हाडांनी व्हिडिओच्या शेवटी सांगितलं आहे. दरम्यान म्हाडाची परीक्षा आता जानेवारी महिन्यात घेतली जाणार आहे.

 

MHADA Hall Ticket 2021 Download । JE, AE, Clerk Exam Admit Card

म्हाडा भरती परीक्षा १२ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. म्हाडा भरती परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर झालेले आहेत. सध्या १२ & १५ डिसेंबर ला ज्यांची परीक्षा आहे त्यांचे प्रवेशपत्र जाहीर झालेले आहेत. इतर पदभरती परीक्षेचे प्रवेशपत्र लवकरच उपलब्ध होतील. प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

म्हाडा प्रवेशपत्र डाउनलोड – https://bit.ly/3oqEBm4

MHADA Hall Ticket 2021 Download । @www mahada gov in hall ticket

Most of the candidates will appear for the exams on December 12 and 19. Fifty-three lakh candidates have applied for 565 vacant posts in various categories on the establishment of Maharashtra Housing and Regional Development Authority (MHADA).

Mhada Recruitment Exam Hall Ticket 2021 । MHADA Admit Card 2021, Direct Download Hall Ticket 

Many candidates have applied for more than one post. Therefore, MHADA has planned examinations in different clusters instead of conducting examinations for different posts on the same day. Candidates who have applied for this exam will be able to download hall tickets from MHADA’s website from Monday.

MHADA Hall Ticket HelpLine Bharti 

Helpline No : +91-9869988000/022-66405000

MHADA Admit Card 2021 – Overview

Name of Recruitment Board Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA)
Vacancies 565
Name of Post Junior Engineer, Assistant Engineer, Executive Engineer, Surveyor, etc.
Mode of Exam Written Exam
Category Admit Card
Exam Date  12th, 15th, 19th, and 20th December 2021 
Official Website @mhada.gov.in

Mhada Hall Ticket Download 2021 | MHADA Recruitment 2021

म्हाडा भरती परीक्षा (Mhada recruitment) १२ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. या परीक्षेला (Mhada exam) बसलेल्या उमेदवारांना सोमवारपासून (ता. ६) हॉलतिकीट (hall ticket for candidates) ऑनलाईन (online) उपलब्ध होणार आहे. तसेच सर्व पदांची लेखी परीक्षा अपेक्षित प्रश्नसंच या लिंक वर सरावासाठी उपलब्ध आहे. तसेच मोफत टेस्ट सिरीज साठी उमेदवारांनी प्लेस्टोर वर “महाभरती एक्साम” (MahaBharti Exam) हि अँप मोफत डाउनलोड आणि रजिस्टर करून रोज मोफत  टेस्ट सिरीज सोडवावी. 

१२ आणि १९ डिसेंबर रोजी सर्वाधिक उमेदवार परीक्षा देणार आहेत. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील ५६५ रिक्त पदांसाठी पावणेतीन लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत.

यापैकी अनेक उमेदवारांनी एकापेक्षा अधिक पदांसाठी अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे म्हाडाने विविध पदांसाठीची परीक्षा एकाच दिवशी आयोजित न करता विविध क्लस्टरमध्ये परीक्षांचे नियोजन केले आहे. या परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सोमवारपासून म्हाडाच्या संकेतस्थळावरून हॉल तिकीट डाऊनलोड करण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे.

 

राज्यातील आठ विभागांमधील विविध परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. यामध्ये औरंगाबाद, पुणे विभागातून सर्वाधिक उमेदवार परीक्षेला सामोरे जाणार आहेत. ही परीक्षा सुरळीत पार पडावी, यासाठी म्हाडाकडून जय्यत तयारी सुरू आहे.

 


MHADA Bharti 2021 : Recruitment process is being implemented to fill 565 posts in technical and non-technical cadres of Maharashtra Housing and Regional Development Authority. Further details are as follows:-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील ५६५ पदे भरण्याकरिता सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. सदर प्रक्रिया पारदर्शी व सुरळीतपणे व्हावी तसेच पदभरतीमध्ये निव्वळ गुणवत्ताधारक व कागदपत्रे पूर्तता निकषांच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांची नेमणूक व्हावी याकरिता सर्व खबरदारी प्राधिकरणातर्फे घेण्यात येत आहे.

 


MHADA Exam Important Notice

MHADA Bharti 2021 : Examination for 565 vacancies in various categories on establishment of Maharashtra Housing and Regional Development Authority (MHADA) will start from 12th December. MHADA has made it mandatory for candidates to wear at least three masks while entering the examination center for this examination.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील 565 रिक्त पदांसाठी 12 डिसेंबरपासून परीक्षा सुरु होणार आहे. या परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश करताना उमेदवारांना किमान तीन पदरी कापडाची मुखपट्टी (मास्क) परिधान करणे म्हाडाने अनिवार्य केले आहे. त्याचप्रमाणे कोरोनाची लक्षणे दिसून येणाऱ्या उमेदवारांची परीक्षेसाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची राज्य सेवा मुख्य परीक्षा आणि म्हाडा भरती परीक्षा एकाच दिवशी आल्या आहेत. त्यामुळे परीक्षेच्या वेळापत्रकात म्हाडा प्रशासनाने बदल केला असून 12 डिसेंबरपासून परीक्षा सुरु होणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांच्या आरोग्याच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार परीक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश करताना उमेदवारांना किमान तीन पदरी कापडाची मुखपट्टी परिधान करणे अनिवार्य केले आहे. परीक्षा केंद्रावर सॅनिटाईझरची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या सुविधेचा वापर परीक्षेदरम्यान करावा लागेल.

तसेच कोरोनाची लक्षणे असणाऱ्या जसे की, ताप, सर्दी, खोकला इत्यादी दिसून आल्यास उमेदवारांनी याची माहिती परीक्षा केंद्रावरील पर्यवेक्षक यांना कळवावी. त्यानुसार अशा उमेदवारांची परीक्षेची स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर प्रवेश करताना तसेच परीक्षा केंद्राबाहेर जाताना शारीरिक अंतर राखणे अनिवार्य असून वापरलेले टिश्यू पेपर, मुखपट्टी, हातमोजे, सॅनिटाईज पाऊच इत्यादी वस्तू कचराकुंडीमध्येच टाकाव्यात, अशा सूचना प्रशासनाने जारी केल्या आहे.


Mhada Exam Date & Hall Tickets Download 

MHADA Bharti 2021 : Maharashtra Housing And Area Development Authority (Mhada) has been declared the exam dates of 565 vacancies for Junior Engineer, Clerk, Senior Clerk, Assistant Engineer, Executive Engineer, Senior Clerk, and various other posts. Further details are as follows:-

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडाकडून नवीन अपडेट जाहीर करण्यात आलेले आहे. म्हाडा सरसेवा भरती – २०२१ मध्ये तांत्रिक व अतांत्रिक गटातील १४ संवर्गातील ५६५ पदे भरण्याकरिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. आता ५६५ पदभरती परीक्षेच्या नवीन तारखा जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत व प्रवेशपत्र लवकरच जाहीर करण्यात येतील. या संदर्भातील अधिक माहिती करिता करुप्य दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

Mhada Free Test Series For ALL POSTS 

म्हाडा अपेक्षित प्रश्नसंच २०२१ साठी येथे क्लिक करा

Mhada Free Test Series For ALL POSTS 

म्हाडा अपेक्षित प्रश्नसंच २०२१ साठी येथे क्लिक करा

MHADA Exam Dates 2021 

The candidates who have applied for MHADA Recruitment 2021 must be well prepared for appearing in the MHADA Exam 2021. MHADA is going to conduct the exam for various posts (Cluster 1, 3, 4 & 7) on 5th and 12th December 2021 as notified in the MHADA Exam Date Notice released on 23rd November 2021. The admit card for the same can be expected in two-three days.

MHADA Recruitment 2021 Overview 

MHADA has released 575 vacancies for Junior Engineer, Clerk, Senior Clerk, Assistant Engineer, Executive Engineer, Senior Clerk etc. The registration for the MHADA Recruitment starts on 17th September. The candidates can refer to the table given below for more details.

Name of Organization Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA)
Number of Vacancies 565
Name of Post Junior Engineer, Clerk, Senior Clerk, Assistant Engineer, Executive Engineer, Senior Clerk etc.
Job Location Maharashtra
Official Website @mhada.gov.in

MHADA Recruitment 2021 Details AT mhada.gov.in

MHADA Bharti 2021 – Maharashtra Housing And Area Development Authority, Mumbai is going to recruit interested and eligible candidates for the various posts. Eligible candidates apply before the last date. Further details are as follows:-

MHADA- Maharashtra Housing Recruitment 2021

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडाकडून विविध पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत. म्हाडाकडील पदभरती ही सरळसेवा पद्धतीनं होणार आहे. म्हाडामध्ये एकूण 565 पदांवर भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीनं अर्ज मागवण्यात आले आहेत. पात्र व इच्छूक उमेदवारांना www.mhada.gov.in या वेबसाईटवर 14 ऑक्टोबर 21 ऑक्टोबर (मुदतवाढ) पर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत. शेवटचे 4 दिवस शिल्लक राहिल्यानं उमेदवारांनी अर्ज सादर करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

The recruitment notification has been declared from the respective department for the “Executive Engineer [Architecture], Deputy Engineer [Architecture], Administrative Officer, Assistant Engineer [Architecture], Assistant Legal Advisor, Junior Engineer [Architecture], Junior Architect Assistant, Architectural Engineering Assistant, Assistant, Senior Clerk, Junior Clerk, Shorthand Writer, Surveyor, Tracer” posts. There are a total of 565 vacancies available to fill with the various posts. Applicants need to apply online mode for MHADA Recruitment 2021. Online Application Forms will be available @ 11.00 AM from 17th Sep 2021. Link will be available soon on MahaBharti. Eligible candidates can submit their applications to the given link before the last date. The last date of the submission of the online applications is the 14th of October 2021 21st of October 2021 (Date Extended). For more details about MHADA Application 2021, visit our website www.MahaBharti.in.

Maharashtra Housing Department Recruitment 2021

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मुंबई यांनी प्रकाशित  केलेल्या नवीन जाहिराती नुसार येथे कार्यकारी अभियंता [स्थापत्य] ,उप अभियंता [स्थापत्य ],प्रशासकीय अधिकारी ,सहायक अभियंता [स्थापत्य ],सहायक विधी सल्लागार,कनिष्ठ अभियंता [स्थापत्य],कनिष्ठ वास्तुशाश्त्रज्ञ सहाय्यक,स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक,सहायक, वरिष्ठ लिपिक,कनिष्ठ लिपिक, लघुटंकलेखक,भूमापक, अनुरेखक इत्यादी पदांच्या एकूण 565 रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या भरतीचे ऑनलाईन आर आज १७ सप्टेम्बर २०२१ रोजी सकाळी ११.०० पासून उपलब्ध होतील. तसेच लक्षात ठेवा, इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी 14 ऑक्टोबर 2021 21 ऑक्टोबर 2021 (मुदतवाढ) पर्यंत अर्ज सादर करावे. अधिक माहिती साठी कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी. ऑनलाईन अर्जाची लिंक आम्ही थोड्याच वेळात महाभरती(MahaBharti) वर प्रकाशित करू.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडामध्ये विविध पदांच्या रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. पदभरतीसाठी लागणारी शैक्षणिक आर्हता, अनुभव,वयोमर्यादा, पगार याचा सविस्तर तपशील नोटिफिकेशनमध्ये देण्यात आला आहे. उमेदवारांनी ऑनलाइन माध्यमातून अर्ज पाठवायचे आहेत.

या रिक्त पदांसाठी १७ सप्टेंबर २०२१ पासून अर्ज प्रक्रिया सुरु होत असून उमेदवारांना १४ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे. या तारखेनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. तसेच अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवाराने नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावे. पदभरतीचे पात्रता निकष समजून घेऊन त्यानंतर अर्ज करावा. अर्जामध्ये काही चूक आढळल्यास अर्ज बाद करण्यात येईल.

या पदांचा सविस्तर तपशील महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या https://mhada.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर १७ सप्टेंबर सकाळी ११ वाजेपासून उपलब्ध राहणार आहे. म्हाडा प्रशासनाने भरती प्रक्रियेसाठी कोणालाही प्रतिनिधी, सल्लागार व एजंट म्हणून नेमलेले नाही. भरती प्रक्रियेबाबत कोणत्याही अशा व्यक्तींशी परस्पर व्यवहार करू नये; तसेच त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये.

MHADA Recruitment 2021 pdf

MHADA PDF Notification, Official PDF is available Now. The Eligible & interested candidates can Download & read the PDF from given link.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा .

 • पदाचे नाव – कार्यकारी अभियंता [स्थापत्य ],उप अभियंता [स्थापत्य ],प्रशासकीय अधिकारी ,सहायक अभियंता [स्थापत्य ],सहायक विधी सल्लागार,कनिष्ठ अभियंता [स्थापत्य],कनिष्ठ वास्तुशाश्त्रज्ञ सहाय्यक,स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक,सहायक, वरिष्ठ लिपिक,कनिष्ठ लिपिक, लघुटंकलेखक,भूमापक, अनुरेखक
 • पद संख्या – 565 जागा
  • कार्यकारी अभियंता – 13
  • उप अभियंता – 13
  • प्रशासकीय अधिकारी – 02
  • सहाय्यक अभियंता – 30
  • सहयोगी कायदा सल्लागार – 02
  • कनिष्ठ अभियंता – 119
  • जूनियर आर्किटेक्ट असिस्टंट – 06
  • स्थापत्य अभियंता – 44
  • सहाय्यक – 18
  • कनिष्ठ लिपिक – 73
  • कनिष्ठ लिपिक आशुलिपिक – 207
  • स्टेनोग्राफर – 20
  • सर्वेक्षक – 11
  • ट्रेसर – 07
 • शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकतेनुसार आहे. (मूळ जाहिरात बघावी.)
  • The candidates can check the educational qualification, once the notification is available
 • अर्ज पद्धती – ऑनलाईन अर्ज 
 • फीस :
  • खुला प्रवर्ग : 500/-
  • राखीव प्रवर्ग : 300/-
 • अर्ज सुरु होण्याची तारीख – 17 सप्टेंबर 2021

MAHA Housing Mumbai Bharti 2021 – Vacancy Details 

 

How to Apply For MHADA Junior Engineer and Clerk Recruitment 2021

अर्ज कसा सादर करावा?
स्टेप 1 : प्रथम म्हाडाच्या www.mhada.gov.in वेबसाईटला भेट द्या.
स्टेप2 : ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर नोंदवून रजिस्ट्रेशन करा
स्टेप 3 : नोंदणी केल्यानंतर लॉगीन करुन अर्जातील माहिती भरा
स्टेप 4 : संपूर्ण अर्ज भरल्यानंतर शुल्क भरून अर्ज सादर करा
स्टेप 5 : अर्ज भरल्यानंतर त्याची प्रिंटआऊट काढून सोबत ठेवा

 • Interested and eligible candidates apply online mode for MHADA Recruitment 2021
 • Candidates can get an application from the official website
 • Fill in all Particulars without any mistakes
 • Attach All Relevant Documents.
 • Eligible candidates can submit their application to the given link
 • Applicants apply before the last date
 • Online application starts on 17th of September 2021
 • The last date of submission of the application is the 14th of October 2021 21st of October 2021 (Date Extended).

Application Fees For MHADA Recruitment 2021 – परीक्षा शुल्क

म्हाडाकडील विविध पदांसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी 500 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आलं आहे. तर, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी 300 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आलं आहे.

 • Application Fees for Open Category candidates – Rs. 500/-
 • Application Fees for Reserved Category candidates – Rs. 300/-

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Important Links For MHADA Bharti 2021

म्हाडा सिल्याबस आणि पॅटर्न  : डाउनलोड करा
 PDF जाहिरात : https://bit.ly/3nBekl8
 ऑनलाईन अर्ज करा : https://bit.ly/3zaNuCh
Mhada Mumbai Bharti 2021 Details

? Name of Department Maharashtra Housing And Area Development Authority, Mumbai
? Recruitment Details MHADA Recruitment 2021
? Name of Posts Executive Engineer [Architecture], Deputy Engineer [Architecture], Administrative Officer, Assistant Engineer [Architecture], Assistant Legal Advisor, Junior Engineer [Architecture], Junior Architect Assistant, Architectural Engineering Assistant, Assistant, Senior Clerk, Junior Clerk, Shorthand Writer, Surveyor, Tracer
? No of Posts 565 Vacancies
? Job Location Mumbai
✍? Application Mode Online
✅ Official WebSite mhada.gov.in

Mhada Mumbai Recruitment 2021 Vacancy Details

Executive Engineer [Architecture] 13 Vacancies
Deputy Engineer [Architecture] 13 Vacancies
Administrative Officer 02 Vacancies
Assistant Engineer [Architecture] 30 Vacancies
Assistant Legal Adviser 02 Vacancies
Junior Engineer [Architecture] 119 Vacancies
Junior Architect Assistant 06 Vacancies
Architectural Engineering Assistant  44 Vacancies
Assistant 18 Vacancies
Senior Clerk 73 Vacancies
Junior Clerk 207 Vacancies
Shorthand Writer 20 Vacancies
Surveyor 11 Vacancies
Tracer 07 Vacancies

MHADA Bharti 2021 All Important Dates | @mhada.gov.in

⏰ Application Start Date  17th of September 2021
⏰ Last Date  14th of October 2021 21st of October 2021 (Date Extended)

Mhada Recruitment 2021 Important Links

✅ MHADA Syllabus Link परीक्षा पॅटर्न आणि सिल्याबस
Full Advertisement READ PDF
✅ Application Link APPLY HERE

 

Education Qualification For Maharashtra Housing And Area Development Authority Mumbai Bharti 2021

Executive Engineer [Architecture] Degree in Civil /Architecture
Assistant Legal Advisor Post Graduate in Law /Architecture
Administrative Officer Degree
Assistant Engineer [Architecture] Degree in Civil /Architecture
Deputy Engineer [Architecture] Degree in Civil /Architecture
Junior Engineer [Architecture] Degree in Civil /Architecture
Junior Architect Assistant Degree in Civil /Architecture
Architectural Engineering Assistant Degree in Civil /Architecture
Assistant Degree
Senior Clerk Any Degree
Junior Clerk Any Degree
Shorthand Writer Any Degree with 30 Marathi and 40 English Typing
Surveyor SSC
Tracer SSC

 

 

FAQs MHADA  Recruitment 2021 : 

अर्ज कधी पासून सुरु होतील ? 

म्हाडा भरतीचे ऑनलाईन अर्ज आज १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी ११.०० पासून उपलब्ध होतील.

किती पदांसाठी हि भरती होत आहे?

या भरती अंतर्गत एकूण ५६५ विविध पद भरती जात आहे,

लेखी परीक्षा होणार का? 

हो, या भरती करीत निवड करताना उमेदवारांची २०० मार्कांची लेखी परीक्षा होणार आहे. याच सिल्याबस आपण बघू शकता.

या भरतीच परीक्षा शुल्क किती आहे ?

या भरतीसाठी खुला वर्ग : ५००/- आणि राखी वर्ग : ३००/- या नुसार शुल्क आहे.
Table of Contents


अन्य महत्वाचे जॉब्स !!

१० वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स १२ वी पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
पदवीधर उमेदवारांसाठी जॉब्स पदव्युत्तर उमेदवारांसाठी जॉब्स
बँक जॉब्स इंजिनिअरिंग जॉब्स
अपंग उमेदवारांसाठी जॉब्स ITI पास उमेदवारांसाठी जॉब्स
खाजगी जाहिरात सरकारी जाहिराती
वैद्यकीय जाहिरात रेल्वे जाहिराती

2 Comments
 1. Sandesh kakde says

  Mala mhanda me exam Dena hay

 2. Vishwajeet chalke says

  माझा मोबाईल हरवला आहे माझा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड त्यामधे होता मला म्हाडा भरतीचे प्रवेशपत्र कसे मिळेल कृपया सांगा.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

जाहिराती
सराव पेपर्स
व्हाट्सअँप ग्रुप
अँप डाउनलोड