MahaBharti Diwali Contest 2022 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 Rohit Ashok Gaikwad 2022-10-23 13:49:57
Time:00:02:58.00
Nashik panchavati.
100.00/100
2 Anjali Pawara 2022-10-23 14:36:29
Time:00:02:35.90
Jalgaon
96.00/100
3 Rekha barela 2022-10-23 14:15:57
Time:00:02:41.50
Jalgaon
96.00/100
4 Ganesh Patil 2022-10-23 14:33:56
Time:00:04:52.60
Muktainagar
91.00/100
5 Reshma Dadasaheb Waghmode 2022-10-23 13:22:25
Time:00:26:17.90
Vaduj
91.00/100
6 Rekha Tayade 2022-10-23 13:14:44
Time:00:03:39.70
90.00/100
7 Shailesh 2022-10-23 14:25:35
Time:00:06:36.60
Pune
87.00/100
8 Saurabh Khachane 2022-10-23 14:14:06
Time:00:13:55.60
Aurangabad
87.00/100
9 Jagdish 2022-10-23 14:39:51
Time:00:15:00.20
Pune
87.00/100
10 Ritesh lokhande 2022-10-23 14:28:01
Time:00:06:52.80
Jafrabad
85.00/100