General Knowledge Contest 9 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 Avishkar Deshmukh 2021-07-25 17:43:34
Time:00:00:46.10
50.00/50
2 Akshay Rajendra jagtap 2021-07-25 17:24:02
Time:00:00:46.40
Jalgaon
50.00/50
3 Nilesh pawara 2021-07-25 17:14:10
Time:00:00:46.60
Yawal
50.00/50
4 SUNIL BHAVSING BARELA 2021-07-25 17:32:21
Time:00:00:46.90
Jalgaon
50.00/50
5 Bhumika kharde 2021-07-25 16:53:03
Time:00:00:47.10
Dhadgaon
50.00/50
6 Darshan Ravindra Sonawane 2021-07-25 17:46:57
Time:00:00:48.10
50.00/50
7 Ankit Patil 2021-07-25 14:18:52
Time:00:00:53.90
50.00/50
8 Harshal Liladhar Koli 2021-07-25 15:05:28
Time:00:00:59.80
Jalgaon
50.00/50
9 Durgesh Dandge 2021-07-25 15:04:04
Time:00:00:59.80
50.00/50
10 Mayur Santosh Patil 2021-07-25 15:15:06
Time:00:01:00.10
50.00/50