General Knowledge Contest 8 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 SUNIL BHAVSING BARELA 2021-07-18 17:53:51
Time:00:00:48.50
Jalgaon
50.00/50
2 Akshay Rajendra jagtap 2021-07-18 16:26:53
Time:00:00:49.60
Jalgaon
50.00/50
3 Bhumika kharde 2021-07-18 17:29:24
Time:00:00:49.70
Dhadgaon
50.00/50
4 Darshan Ravindra Sonawane 2021-07-18 15:57:59
Time:00:00:50.40
50.00/50
5 Umesh Prakash Choudhary 2021-07-18 16:38:47
Time:00:00:52.00
50.00/50
6 Shrikant Sudam Jadhav 2021-07-18 14:53:02
Time:00:00:54.10
Tuljapur
50.00/50
7 Laxman Vasave 2021-07-18 13:25:02
Time:00:01:01.10
Nandurbar
50.00/50
8 Sunil 2021-07-18 17:30:48
Time:00:01:03.10
Jalgaon
50.00/50
9 ROHIT PAWARA 2021-07-18 13:04:04
Time:00:01:03.30
Yawal
50.00/50
10 Ankit Patil 2021-07-18 15:04:12
Time:00:01:04.20
50.00/50