General Knowledge Contest 7 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 Harshal Liladhar Koli 2021-07-04 17:29:37
Time:00:00:42.10
Jalgaon
50.00/50
2 SUNIL BHAVSING BARELA 2021-07-04 17:49:33
Time:00:00:42.70
Jalgaon
50.00/50
3 Akshay Rajendra jagtap 2021-07-04 15:04:03
Time:00:00:42.80
Jalgaon
50.00/50
4 Mayur Santosh Patil 2021-07-04 17:04:05
Time:00:00:43.00
50.00/50
5 Harshal Nimbarkar 2021-07-04 16:36:18
Time:00:00:43.30
50.00/50
6 Bhumika kharde 2021-07-04 17:56:37
Time:00:00:43.30
Dhadgaon
50.00/50
7 Anjali Pawara 2021-07-04 15:42:00
Time:00:00:43.70
Jalgaon
50.00/50
8 Nilesh pawara 2021-07-04 12:53:56
Time:00:00:48.60
Yawal
50.00/50
9 Shrikant Sudam Jadhav 2021-07-04 13:46:40
Time:00:00:50.40
Tuljapur
50.00/50
10 Kalpana Mote 2021-07-04 15:05:10
Time:00:00:53.40
Shirpur
50.00/50