General Knowledge Contest 6 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 Avishkar Deshmukh 2021-06-27 16:37:24
Time:00:00:46.60
50.00/50
2 Harshal Liladhar Koli 2021-06-27 17:53:03
Time:00:00:47.70
Jalgaon
50.00/50
3 Durgesh Dandge 2021-06-27 16:53:38
Time:00:00:47.80
50.00/50
4 Umesh Prakash Choudhary 2021-06-27 17:42:05
Time:00:00:48.30
50.00/50
5 Darshan Ravindra Sonawane 2021-06-27 17:46:37
Time:00:00:48.50
50.00/50
6 Abhijeet Landge 2021-06-27 17:59:23
Time:00:00:48.50
50.00/50
7 Shrikant Sudam Jadhav 2021-06-27 16:53:37
Time:00:00:48.70
Tuljapur
50.00/50
8 Nilesh pawara 2021-06-27 17:44:22
Time:00:00:49.40
Yawal
50.00/50
9 SUNIL BHAVSING BARELA 2021-06-27 17:04:09
Time:00:00:50.30
Jalgaon
50.00/50
10 Bhumika kharde 2021-06-27 17:10:09
Time:00:00:50.50
Dhadgaon
50.00/50