General Knowledge Contest 18 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 Vishal pawara 2021-10-17 17:56:31
Time:00:00:46.70
50.00/50
2 Anjali Pawara 2021-10-17 17:59:35
Time:00:00:47.00
Jalgaon
50.00/50
3 Bhumika kharde 2021-10-17 17:58:38
Time:00:00:47.30
Dhadgaon
50.00/50
4 SUNIL BHAVSING BARELA 2021-10-17 17:31:57
Time:00:00:48.30
Jalgaon
50.00/50
5 Avishkar Deshmukh 2021-10-17 17:42:51
Time:00:00:48.40
50.00/50
6 Darshan Ravindra Sonawane 2021-10-17 17:42:06
Time:00:00:51.20
50.00/50
7 Reshma kamble 2021-10-17 16:07:03
Time:00:01:25.00
Pune
50.00/50
8 Santosh Zore 2021-10-17 17:21:11
Time:00:01:26.20
Satara
50.00/50
9 Arvind 2021-10-17 17:49:41
Time:00:01:27.80
Nagpur
50.00/50
10 Mrunal Deshmukh 2021-10-17 17:19:15
Time:00:01:42.00
50.00/50