General Knowledge Contest 17 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 Nilesh pawara 2021-10-10 17:57:01
Time:00:00:53.70
Yawal
50.00/50
2 SUNIL BHAVSING BARELA 2021-10-10 17:53:32
Time:00:00:54.00
Jalgaon
50.00/50
3 Bhumika kharde 2021-10-10 17:55:20
Time:00:00:54.50
Dhadgaon
50.00/50
4 Avishkar Deshmukh 2021-10-10 17:28:45
Time:00:00:55.80
50.00/50
5 Darshan Ravindra Sonawane 2021-10-10 17:34:26
Time:00:00:56.80
50.00/50
6 Harshal Liladhar Koli 2021-10-10 16:53:24
Time:00:00:57.20
Jalgaon
50.00/50
7 Sandip Sudam Jadhav 2021-10-10 14:41:09
Time:00:01:38.00
Tuljapur
50.00/50
8 Shrikant Sudam Jadhav 2021-10-10 16:23:30
Time:00:01:50.30
Tuljapur
50.00/50
9 Ankit Patil 2021-10-10 15:52:03
Time:00:04:28.50
50.00/50
10 Mrunal Deshmukh 2021-10-10 15:56:55
Time:00:04:42.20
50.00/50