General Knowledge Contest 16 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 Avishkar Deshmukh 2021-09-26 17:15:34
Time:00:00:52.10
50.00/50
2 SUNIL BHAVSING BARELA 2021-09-26 17:54:15
Time:00:00:52.10
Jalgaon
50.00/50
3 Harshal Nimbarkar 2021-09-26 17:20:25
Time:00:00:53.30
50.00/50
4 Darshan Ravindra Sonawane 2021-09-26 17:16:12
Time:00:00:54.00
50.00/50
5 Bhumika kharde 2021-09-26 16:51:45
Time:00:00:58.80
Dhadgaon
50.00/50
6 Anjali Pawara 2021-09-26 13:09:31
Time:00:01:01.60
Jalgaon
50.00/50
7 Ankit Patil 2021-09-26 16:08:01
Time:00:01:04.50
50.00/50
8 Mrunal Deshmukh 2021-09-26 16:05:27
Time:00:01:14.30
50.00/50
9 Arvind 2021-09-26 17:33:55
Time:00:02:22.20
Nagpur
47.00/50
10 Pratiksha Sidharth Shende 2021-09-26 11:17:49
Time:00:24:11.60
Gadchiroli
41.00/50