General Knowledge Contest 14 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 Harshal Liladhar Koli 2021-09-12 16:53:12
Time:00:00:44.10
Jalgaon
50.00/50
2 Darshan Ravindra Sonawane 2021-09-12 16:57:31
Time:00:00:44.80
50.00/50
3 Avishkar Deshmukh 2021-09-12 17:07:42
Time:00:00:45.60
50.00/50
4 Harshal dambe 2021-09-12 17:25:27
Time:00:00:47.40
50.00/50
5 Harshal Nimbarkar 2021-09-12 17:22:26
Time:00:00:47.50
50.00/50
6 Akshay Rajendra jagtap 2021-09-12 17:33:24
Time:00:00:49.10
Jalgaon
50.00/50
7 Durgesh Dandge 2021-09-12 17:15:09
Time:00:00:49.90
50.00/50
8 Umesh Prakash Choudhary 2021-09-12 17:17:54
Time:00:00:51.60
50.00/50
9 Mayur Santosh Patil 2021-09-12 17:31:21
Time:00:00:52.90
50.00/50
10 Pramod Patil 2021-09-12 17:28:21
Time:00:00:52.90
50.00/50