General Knowledge Contest 12 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 Nilesh pawara 2021-08-22 17:37:52
Time:00:00:45.00
Yawal
50.00/50
2 Bhumika kharde 2021-08-22 16:59:20
Time:00:00:45.00
Dhadgaon
50.00/50
3 SUNIL BHAVSING BARELA 2021-08-22 17:29:43
Time:00:00:45.20
Jalgaon
50.00/50
4 Harshal Liladhar Koli 2021-08-22 17:33:04
Time:00:00:45.80
Jalgaon
50.00/50
5 Darshan Ravindra Sonawane 2021-08-22 17:27:16
Time:00:00:45.90
50.00/50
6 Avishkar Deshmukh 2021-08-22 16:25:12
Time:00:00:46.20
50.00/50
7 Shrikant Sudam Jadhav 2021-08-22 16:23:06
Time:00:00:50.10
Tuljapur
50.00/50
8 Anjali Pawara 2021-08-22 16:16:03
Time:00:00:56.20
Jalgaon
50.00/50
9 Mrunal Deshmukh 2021-08-22 15:59:08
Time:00:01:01.80
50.00/50
10 Sandip Sudam Jadhav 2021-08-22 14:54:01
Time:00:01:22.10
Tuljapur
50.00/50