General Knowledge Contest 11 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 SUNIL BHAVSING BARELA 2021-08-15 16:50:46
Time:00:00:47.10
Jalgaon
50.00/50
2 Bhumika kharde 2021-08-15 17:02:06
Time:00:00:47.10
Dhadgaon
50.00/50
3 Nilesh pawara 2021-08-15 17:22:34
Time:00:00:47.20
Yawal
50.00/50
4 Harshal Liladhar Koli 2021-08-15 16:57:06
Time:00:00:47.60
Jalgaon
50.00/50
5 Akshay Rajendra jagtap 2021-08-15 17:03:41
Time:00:00:48.10
Jalgaon
50.00/50
6 Avishkar Deshmukh 2021-08-15 17:24:25
Time:00:00:50.70
50.00/50
7 Tanaji Pawara 2021-08-15 14:57:23
Time:00:00:51.20
Nandurbar
50.00/50
8 Anjali Pawara 2021-08-15 14:18:50
Time:00:00:52.80
Jalgaon
50.00/50
9 Ankit Patil 2021-08-15 15:51:24
Time:00:01:04.60
50.00/50
10 Mrunal Deshmukh 2021-08-15 15:45:22
Time:00:01:10.50
50.00/50