General Knowledge Contest 10 Contest Winners

Rank Name Date/Time/City Marks
1 Durgesh Dandge 2021-08-08 17:54:00
Time:00:00:44.90
50.00/50
2 Darshan Ravindra Sonawane 2021-08-08 16:43:37
Time:00:00:45.40
50.00/50
3 Harshal Nimbarkar 2021-08-08 16:27:30
Time:00:00:46.20
50.00/50
4 SUNIL BHAVSING BARELA 2021-08-08 17:45:18
Time:00:00:46.50
Jalgaon
50.00/50
5 Bhumika kharde 2021-08-08 16:51:11
Time:00:00:47.40
Dhadgaon
50.00/50
6 Shrikant Sudam Jadhav 2021-08-08 17:22:59
Time:00:00:47.80
Tuljapur
50.00/50
7 Anjali Pawara 2021-08-08 13:50:29
Time:00:00:52.10
Jalgaon
50.00/50
8 Mrunal Deshmukh 2021-08-08 17:27:09
Time:00:00:53.10
50.00/50
9 Tanaji Pawara 2021-08-08 14:41:58
Time:00:00:53.30
Nandurbar
50.00/50
10 Sunil 2021-08-08 13:36:13
Time:00:00:59.90
Jalgaon
50.00/50